13 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มวันแรก!เครื่องบินทอ.ฉีดพ่นละอองน้ำลดPM 2.5

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_319081

สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ปัจจุบันพบสารมลพิษในอากาศเริ่มกลับมาอยู่ในระดับส่งผลกระทบกับประชาชน หลังก่อนหน้านี้สภาพอากาศได้ช่วยลดการสะสมของฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่ง โดยล่าสุดพบคุณภาพอากาศของพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากการตรวจสอบพบสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) ตรวจพบค่าระหว่าง 9 – 82 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ แต่ทั้งนี้หลายหน่วยงานยังคงเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าฝุ่นละอองกลับเข้าสู่ภาวะวิกฤตอีก โดยจากการคาดการณ์สถานการณ์จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) คาดว่าในวันนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับการประสานจากกองทัพอากาศว่า ทางกองทัพอากาศจะนำเครื่องบิน BT 67 บรรทุกน้ำจำนวน 3,000 ลิตร ขึ้นบินปฏิบัติการพ่นละอองน้ำ และเพิ่มความชื้นในอากาศ โดยในวันนี้จะทำการขึ้นบินทั้งหมด 4 เที่ยว เริ่มเที่ยวแรก เวลา 13.00 น. ที่สนามบินกิงทัพอากาศ บน.6 ส่วนวันที่ 14 – 15 จะขึ้นบิน 4 เที่ยว เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวจะฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณเขตบางเขนและวังทองหลาง เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าทั้ง 2 พื้นที่ มีค่าPM 2.5 ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง